15/01/2015 - 21:47

Đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư khu công nghiệp

Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố xem xét, sớm thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án Khu Công nghiệp Hưng Phú I do Công ty Sài Gòn – Cần Thơ làm chủ đầu tư (phường Tân Phú, quận Cái Răng). Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thành phố, như sau:

Dự án Khu Công nghiệp Sài Gòn – Cần Thơ (Khu Công nghiệp Hưng Phú I) được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập tại Công văn số 607/CP-CN ngày 7-5-2004 và được UBND thành phố chấp thuận quy hoạch đất xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Hưng Phú I, phường Tân Phú, quận Cái Răng tại Quyết định số 2643/QĐ-UB ngày 6-12-2006, với quy mô 262 ha. Đến nay, dự án đã tiến hành thực hiện lấp đầy 12,57% diện tích đất công nghiệp; đất cho thuê 28,8 ha; 8 dự án. Trong đó, dự án đầu tư trong nước có 4 dự án (2 dự án đang hoạt động, 2 dự án đang xây dựng), với tổng vốn đầu tư đăng ký là 79,418 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện là 32,088 triệu USD, chiếm 40,40% vốn đăng ký; dự án FDI có 4 dự án đang hoạt động, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 24,043 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện là 24,043 triệu USD, chiếm 100% vốn đăng ký.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện dự án còn chậm, chủ yếu do nhà đầu tư gặp khó khăn trong công tác đền bù thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư (do chi phí bồi hoàn, giải phóng mặt bằng, giá đất, vật kiến trúc tăng, xây dựng khu tái định cư tăng cao); giá thành và suất đầu tư vào khu công nghiệp tăng, theo đó giá thuê đất trong khu công nghiệp tăng lên, khó thu hút được nhà đầu tư, giảm sức cạnh tranh so với khu công nghiệp của các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, việc tiếp cận nguồn vốn vay từ phía ngân hàng đối với các dự án khu công nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, tình hình nền kinh tế cả nước nói chung và thành phố nói riêng trong thời gian qua đối mặt với rất nhiều thách thức đã ảnh hưởng đến việc triển khai dự án.

Năm 2014, UBND thành phố đã có chủ trương thu hồi 110 ha cụm A tại Công văn số 1520/UBND-KT. Hiện nay, Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Cần Thơ đang tiếp tục triển khai thực hiện dự án, tập trung giải quyết dứt điểm khu 35 ha; đồng thời, tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh hạ tầng khu tái định cư 10,4 ha để chuẩn bị nền tái định cư cho việc san lấp mặt bằng khu công nghiệp 75,8 ha.

Chia sẻ bài viết