29/08/2017 - 15:41

Đề nghị thu hồi 20 ha đất còn lại thuộc dự án Khu công nghiệp Hưng Phú 1

Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố xem xét thu hồi 20 ha diện tích đất còn lại thuộc dự án Khu công nghiệp Hưng Phú 1 (cụm A). Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú I (Cụm A) được UBND thành phố giao Quỹ đầu tư phát triển thành phố làm chủ đầu tư vào năm 2015. Dự án chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2015 -2019 (45,5 ha); giai đoạn 2 từ năm 2019 -2021 (28,6  ha); giai đoạn 3 từ năm 2020 -2023 (35,9 ha). Đến nay, Quỹ Đầu tư phát triển đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND quận Cái Răng đã tiến hành chi trả bồi thường cho các hộ dân giai đoạn 1 (từ rạch Ba Sâu đến Sông Hậu) với diện tích 28 ha (tổng số tiền chi trả là 123,5 tỉ đồng).

Hiện nay, đơn vị thi công san lấp mặt bằng đạt 80% khối lượng diện tích đất đã thu hồi và chuẩn bị thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng,... đối với phần diện tích còn lại của giai đoạn 1 từ Rạch Ba Sâu đến đường Võ Nguyên Giáp, Quỹ đầu tư phát triển thành phố cam kết thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng đúng tiến độ quy định.

Chia sẻ bài viết