07/09/2014 - 16:33

Đề nghị thành phố có chính sách đầu tư, khôi phục các giống cây có múi truyền thống

Cử tri thành phố đề nghị thành phố có chính sách đầu tư, khôi phục các giống cây có múi truyền thống, như: Quýt, cam sành,… và phát triển các loại cây ăn trái mới theo hướng chuyên canh để phát triển vườn cây ăn trái của thành phố. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Thành phố đã ban hành Quyết định số 3425 /QĐ-UBND ngày 31 - 10 - 2013 của UBND thành phố Cần Thơ về phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh thành phố Cần Thơ. Trong đó, phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái nhằm mục tiêu hướng tới hình thành vùng cây ăn trái đặc sản của thành phố Cần Thơ, từng bước phát triển ngành thương mại dịch vụ du lịch. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã lập Kế hoạch thực hiện cho năm 2014 và trình Sở Tài chính phê duyệt kinh phí thực hiện. Đồng thời, đang dự thảo Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản Cần Thơ; trong đó, phục dựng lại và xây dựng mới một số thương hiệu cây ăn trái chủ lực của thành phố: Quýt tiều Thới An, Sapo Long Tuyền, vú sữa Giai Xuân... tại các quận, huyện Cái Răng, Phong Điền, Bình Thủy, Ô Môn, Cờ Đỏ, Thốt Nốt giai đoạn 2014- 2020.

Chia sẻ bài viết