20/08/2016 - 16:30

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị tập huấn về kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Cử tri các huyện Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh đề nghị mở nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật nông nghiệp như cây trồng, vật nuôi để nông dân biết cách phòng, chống dịch bệnh tránh thiệt hại do dịch bệnh gây ra trong phát triển nông nghiệp bền vững. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp đã tổ chức tập huấn 599 cuộc, với 30.582 lượt nông dân tham dự; 3 cuộc hội thảo với 118 lượt người tham dự; 9 cuộc tuyên truyền với 360 lượt người tham dự; 1 cuộc tham quan với 15 lượt người tham dự gồm các nội dung, như: ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa, rau màu, hoa kiểng, cây ăn trái, chăn nuôi, thủy sản,... Riêng huyện Phong Điền tổ chức 18 cuộc tập huấn với 609 lượt người tham dự; huyện Thới Lai đã tổ chức 25 cuộc với 1.037 lượt người tham dự; huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức 31 cuộc với 3.009 lượt người tham dự với các nội dung tập huấn chủ yếu về kỹ thuật canh tác lúa, rau màu, cây ăn trái; kỹ thuật 1 phải 6 giảm, 3 giảm, 3 tăng,…

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai các đề tài, dự án, mô hình giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập trong sản xuất, như: dự án WB6, VnSAT, dự án xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng VietGAP, thí nghiệm nghiên cứu phương pháp phun phân bằng máy, mô hình quản lý bệnh chổi rồng, mô hình khuyến nông, khuyến ngư… Sắp tới, ngành nông nghiệp sẽ tổ chức tập huấn về tăng cường kỹ năng cho nông dân về canh tác lúa và quản lý dịch hại trên đồng ruộng, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, giảm giá thành, tăng chất lượng sản phẩm và hiệu quả trên một đơn vị diện tích (IPM, 3 giảm - 3 tăng/1 phải 5 giảm). Đồng thời tuyên truyền, chuyển giao kỹ thuật trồng dưa hấu, nấm rơm, hoa kiểng; nuôi heo thịt, heo nái, nuôi heo trên đệm lót sinh học trên địa bàn các huyện Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh…

Chia sẻ bài viết