17/09/2015 - 14:30

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản

Trước kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố, cử tri đề nghị có chính sách thống nhất thực hiện cánh đồng lớn hoặc thành lập các hợp tác xã; tổ chức tập huấn kỹ thuật để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trong sản xuất... Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 62/2013/QĐ-TTg, ngày 25-10-2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BNNPTNT, ngày 29-4-2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

Ngày 12-8-2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác (Quyết định số 62/QĐ-TTg, Thông tư 15/TT-BNNPTNT về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn). Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở đã tổ chức 5 lớp tập huấn "Tập huấn kỹ năng quản lý, điều hành, lập kế hoạch sản xuất, ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 15/2013/TT-BNNPTNT trên cánh đồng lớn" cho 152 cán bộ huyện và cán bộ các xã phụ trách về thực hiện cánh đồng lớn, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ, nông dân sản xuất tham gia thực hiện cánh đồng lớn tại quận Thốt Nốt và các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai và Vĩnh Thạnh.

Qua tập huấn, cán bộ làm công tác thực hiện cánh đồng lớn và người dân được:

+ Trang bị những kiến thức về kỹ năng quản lý, điều hành, cơ cấu tổ chức của hợp tác xã, nhóm liên kết sản xuất, cách thức tổ chức, hoạt động, huy động sự tham gia của người dân, thông qua đó hướng dẫn các bước ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg.

+ Người tham gia tập huấn được trang bị các kỹ năng, các bước lập kế hoạch sản xuất phù hợp với thực tế của địa phương mình, qua đó cũng tạo được tính chủ động trong quá trình sản xuất.

+ Đồng thời, được cung cấp những thông tin, chính sách, quy định về việc khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn...

(Xem tiếp kỳ sau)

Chia sẻ bài viết