21/07/2014 - 21:46

Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu

Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị người dân ở xã Thới Thạnh, gia đình chính sách, người có công và người nghỉ hưu được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ở Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn để thuận lợi cho việc đi lại. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố, như sau:

Việc đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu thực hiện đúng theo hướng dẫn Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14-8-2009 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT. Các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu BHYT tuyến quận, huyện và trạm y tế xã, phường thực hiện phân bổ số thẻ BHYT ban đầu theo từng quận, huyện.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng quá tải hay không phân bố hợp lý thẻ BHYT, Sở Y tế phối hợp với BHXH thành phố việc phân bố thẻ BHYT như sau:

- Người tham gia BHYT (kể cả BHYT trẻ em dưới 6 tuổi) đang cư trú hoặc đang công tác tại quận, huyện nào thì đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã/phường hoặc tuyến quận/huyện và tương đương.

- BHXH quận, huyện phân bổ số thẻ BHYT gần nơi cư trú, làm việc của người tham gia BHYT, ưu tiên nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các Trạm Y tế.

- Trường hợp người dân trên địa bàn xã Thới Thạnh, gia đình chính sách, người có công và người nghỉ hưu có nhu cầu đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn do vị trí giáp ranh. UBND huyện Thới Lai nên có văn bản đề nghị Sở Y tế phối hợp với BHXH thành phố phân bố thẻ BHYT cho một số đối tượng tham gia BHYT tại địa bàn giáp ranh được phân bổ thẻ BHYT về Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn theo cho phù hợp với quy định.

Chia sẻ bài viết