09/09/2013 - 21:50

Đề nghị tạo điều kiện cho học sinh học ở những trường gần nhà

Cử tri quận Ô Môn kiến nghị ngành giáo dục và đào tạo cần tạo điều kiện cho học sinh ở những khu vực giáp ranh được học ở trường gần nhất, không nên quá cứng nhắc theo địa giới hành chính. Nội dung công văn trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, như sau:

Từ nhiều năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục linh hoạt trong việc phân chia địa bàn tuyển sinh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đi học của con em địa phương, đặc biệt là ở những vùng giáp ranh.

Năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển sinh đầu cấp như phụ huynh không cần mua hồ sơ nhập học mà do nhà trường tập hợp và tự chuyển hồ sơ về các trường theo đăng ký của học sinh; không cấp giấy trúng tuyển lớp 6, lớp 10...

 

Chia sẻ bài viết