05/11/2015 - 21:17

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị tăng cường quản lý, tránh lãng phí tài nguyên đất đai

Sau kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIII, cử tri phường Thới An Đông, quận Bình Thủy phản ánh tình trạng đất bỏ hoang tại các dự án khu dân cư trên địa bàn gây lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Cử tri đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án; đồng thời, có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, xóa các "dự án treo". Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn phường Thới An Đông không có dự án quy hoạch chi tiết được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trong công tác rà soát quy hoạch, UBND quận Bình Thủy định kỳ 3 tháng tiến hành rà soát đối với các dự án không triển khai thực hiện và chậm triển khai thực hiện trên địa bàn quận. Qua kết quả rà soát, UBND quận Bình Thủy đề nghị Sở Xây dựng tham mưu trình UBND thành phố kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai thực hiện trên địa bàn quận. Đối với các dự án chậm triển khai so với tiến độ, UBND quận kiểm tra tiến độ quy hoạch; đồng thời, tiến hành làm việc với chủ đầu tư các dự án nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch được phê duyệt.

Trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và đầu tư xây dựng dự án, UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu triển khai thực hiện đầu tư các khu đô thị mới trên địa bàn thành phố. Trong đó, có quy hoạch dự kiến phát triển 6 khu đô thị trên địa bàn quận Bình Thủy. Khi được UBND thành phố thống nhất, Sở Xây dựng thành phố sẽ phối hợp với địa phương tiến hành kêu gọi đầu tư.

Chia sẻ bài viết