30/07/2012 - 22:26

Đề nghị tăng cường đầu tư hệ thống đê bao thủy lợi

Cử tri huyện Thới Lai phản ánh hiện nay hệ thống đê bao nội đồng trên địa bàn chưa được xây dựng hoàn chỉnh; mùa lũ không điều tiết được lượng nước, nên cây trồng bị ngập úng, khó canh tác được 3 vụ lúa. Cử tri đề nghị thành phố có giải pháp đầu tư xây dựng đê bao nội đồng hoàn chỉnh để việc sản xuất được thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Thành phố luôn quan tâm đến công tác nạo vét kênh mương nội đồng bị bồi lắng để nâng cấp hệ thống đê bao thủy lợi nhằm đảm bảo sản xuất được thuận lợi; trong đó có địa bàn huyện Thới Lai. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư cho nạo vét kênh và nâng cấp bờ bao các kênh nội đồng của thành phố còn hạn chế so với nhu cầu của các địa phương và phải thực hiện theo kế hoạch phân bổ vốn hàng năm, nên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của người dân.

Đối với địa bàn huyện Thới Lai, hiện nay, Trung ương đang tiếp tục đầu tư Tiểu dự án Ô Môn - Xà No giai đoạn 2, thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn vốn do Ngân hàng Thế giới tài trợ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Tiểu dự án đã xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đê bao lớn Tắc Ông Thục, tuyến Ô Môn - Xà No và đang xây dựng tiếp hệ thống cống trên đê để khép kín dự án. Đối với hệ thống nội đồng trong dự án, dự kiến sẽ nạo vét hết các kênh cấp 2 trong vùng để chủ động tưới tiêu cho từng khu vực, phục vụ phát triển “cánh đồng mẫu lớn”.

Đối với các kênh cấp 2 ngoài vùng thực hiện Tiểu dự án Ô Môn - Xà No, từ các nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ, vốn ngân sách thành phố, ngân sách các huyện và các nguồn vốn khác... hàng năm, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các huyện xây dựng và triển khai kế hoạch nạo vét các kênh mương nội đồng bị bồi lắng, nâng cấp, củng cố lại hệ thống đê bao, bờ bao bị sạt lở để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và giao thông thủy theo phân cấp quản lý. Đồng thời, vận động nhân dân thực hiện các công trình thủy lợi mùa khô để đảm bảo tưới tiêu.

Ngoài ra, thực hiện công tác thủy lợi theo quy hoạch của thành phố, hiện nay, ngành nông nghiệp đang xúc tiến kêu gọi vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi lớn, trong đó, ưu tiên đầu tư cho các quận, huyện đang gặp nhiều khó khăn, bức xúc.

Chia sẻ bài viết