17/08/2017 - 09:33

Đề nghị tăng cường công tác rà soát các dự án đầu tư

Cử tri thành phố đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Công tác rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án là hoạt động chỉ đạo thường xuyên của UBND thành phố. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn thành phố có 138 dự án đầu tư từ nguồn vốn trong nước (bao gồm 65 dự án khu dân cư, tái định cư) và 75 dự án đầu tư nước ngoài (FDI). Kết quả rà soát như sau:

- Đối với dự án vốn đầu tư trong nước: Đã hoàn thành, đưa vào hoạt động 48 dự án (bao gồm 20 dự án khu dân cư, tái định cư đã bàn giao về địa phương quản lý). Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan chức năng đã kiểm tra 62 dự án; trong đó, có 49 dự án triển khai có khối lượng; 10 dự án triển khai chậm đang được các cơ quan chức năng xem xét, đề xuất UBND thành phố quyết định theo đúng quy định hiện hành; 3 dự án đã thu hồi chủ trương đầu tư.

-Đối với các dự án đầu tư nước ngoài: Hiện nay, trong 75 dự án FDI có 4 dự án đã tạm dừng hoạt động và 5 dự án không còn hoạt động tại trụ sở.

Chia sẻ bài viết