02/08/2017 - 09:45

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị sớm thực hiện các dự án

Cử tri phường Long Hòa kiến nghị sớm thực hiện dự án quy hoạch Trường Cao đẳng nghề, Trường Trung cấp nghề, vì các dự án này đã kéo dài 7 năm chưa thực hiện, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Nội dung báo cáo kết quả trả lời của UBND thành phố như sau:

- Dự án Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ (cơ sở 2): Lãnh đạo UBND thành phố đã thống nhất xem xét đầu tư sau năm 2020 tại Công văn số 2596/UBND-KGVX ngày 30-6-2016.

- Dự án Trường Trung cấp Nghề Cần Thơ do Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Qua rà soát, hiện nay chủ đầu tư vẫn chưa tiến hành lập thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công nên dự án không nằm trong danh mục các dự án có chủ trương đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 TP Cần Thơ.  UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn tất thủ tục, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chia sẻ bài viết