27/04/2017 - 16:23

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị sớm hoàn thành tuyến đường Thới An Đông - Lộ Bức

Cử tri huyện Phong Điền phản ánh tuyến đường Thới An Đông - Lộ Bức đã thi công nhiều năm, nhưng chưa hoàn thành. Hiện nay, trên dự án này có nhiều đoạn đất bị bỏ hoang, không canh tác, chuột bọ phá hoại, ảnh hưởng đến mùa màng của nông dân. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Dự án xây dựng Đường tỉnh 917 có tổng chiều dài 13,1km. Tuyến đường này bao gồm 3 đoạn. Đoạn 1 (từ khu công nghiệp Trà Nóc đến cầu Trà Nóc 2), dài 3,7 km; đoạn 2 (từ cầu Trà Nóc 2 đến quốc lộ 91B), dài 1,3 km. Hai đoạn này đã được xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đoạn 3, từ quốc lộ 91B đến đường dẫn vào cầu Tây Đô tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (trong đó có đoạn tuyến đi qua Thới An Đông -Lộ Bức) dài 8,1km, với tổng mức đầu tư 817,8 tỉ đồng. Đoạn này đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2016-2020. UBND thành phố đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư để thực hiện. Hiện nay, UBND thành phố đang đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn có mục tiêu để thực hiện dự án. Khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận bố trí vốn từ Trung ương hỗ trợ, UBND thành phố sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện dự án nêu trên.

Chia sẻ bài viết