01/09/2013 - 19:19

Đề nghị sớm giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định 290

Cử tri xã Trường Long, huyện Phong Điền đề nghị thành phố xem xét và giải quyết cho các đối tượng chính sách đã làm hồ sơ theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ. Cử tri huyện Cờ Đỏ đề nghị ngành chức năng quan tâm xây dựng Đền thờ liệt sĩ ở các xã. Nội dung công văn trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội  thành phố, như sau:

- Hiện nay, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố vẫn đang tiếp nhận và xét duyệt các hồ sơ theo Quyết định 290 thuộc hệ dân chính, riêng đối với các hồ sơ theo Quyết định 290 thuộc quân đội hoặc công an thì do cơ quan Quân đội và Công an thực hiện.

- Xây dựng Đền thờ liệt sĩ ở các xã không thuộc chức năng, quyền hạn của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội mà do UBND các quận, huyện xem xét đầu tư tùy theo đặc điểm, tình hình của từng địa phương.

 

Chia sẻ bài viết