26/08/2014 - 21:34

Đề nghị sớm cấp thẻ bảo hiểm y tế

Cử tri quận Cái Răng, huyện Thới Lai đề nghị sớm cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng chính sách theo Quyết định 290 và Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ. Cử tri cho rằng hiện nay việc cấp thẻ BHYT rất trễ làm mất quyền lợi của người được hưởng. Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng xem xét lại chính sách cho người tù kháng chiến phù hợp. Nội dung trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

Thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát lại quy trình cấp thẻ BHYT theo Quyết định 290 và Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ để thuận tiện, nhanh chóng cho người được thụ hưởng.

Trường hợp xem xét lại chính sách cho người tù kháng chiến: căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã quy định cụ thể chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, đã chuyển chế độ từ hưởng trợ cấp một lần sang trợ cấp hàng tháng và các chế độ khác có liên quan, như: chế độ điều dưỡng, chế độ BHYT...

Chia sẻ bài viết