20/09/2013 - 09:00

Đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nền tái định cư

Cử tri quận Cái Răng phản ánh Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà, Công ty Xây dựng số 8, Công ty 586 chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa giao nền tái định cư đúng cam kết (đã ở 7 năm chưa có giấy, đã 11 năm chưa giao nền tái định cư). Cử tri đề nghị thành phố có biện pháp kiên quyết đối với các công ty này để người dân có chỗ ở ổn định và thuận tiện trong giao dịch. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường, như sau:

Theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND thành phố ủy quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các công ty, doanh nghiệp. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 21 dự án. Tổng diện tích được giao là 704,60 ha, trong đó có 7 dự án đã cấp xong Giấy chứng nhận cho các chủ đầu tư, đạt tỷ lệ 100%.

Việc cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân trong các dự án Khu dân cư thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện được quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đất đai năm 2003: "UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyển sử dụng đất ở". Do đó, trách nhiệm của chủ đầu tư phải liên hệ với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện để được hướng dẫn lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật đất đai.

Tuy nhiên, việc cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân vẫn còn chậm do chủ đầu tư không đăng ký cấp giấy với UBND quận, huyện. Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị HĐND, UBND thành phố thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra các công ty, doanh nghiệp cử tri phản ánh không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao nền cho dân như đã cam kết để có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời giải quyết yêu cầu bức xúc của cử tri trong thời gian qua.

Chia sẻ bài viết