19/10/2013 - 19:57

Đề nghị quy hoạch, làm đê bao khép kín vườn cây ăn trái

Cử tri huyện Phong Điền cũng đề nghị Nhà nước có kế hoạch quy hoạch, làm đê bao khép kín trong vùng sản xuất vườn cây ăn trái. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao thực hiện tiểu dự án 7 là đê bao vườn cây ăn trái TP Cần Thơ - xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Hiệp định tín dụng số 4951-VN giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới có hiệu lực ngày 12-10-2011). Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang trình UBND thành phố phê duyệt dự án, sau khi dự án được phê duyệt Sở đang tiến hành thực hiện các bước theo quy định hiện hành. Đối với đề xuất xây dựng đê bao vùng cây ăn trái tại xã Nhơn Nghĩa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận và tranh thủ nguồn vốn và đề xuất xây dựng dự án.

 

Chia sẻ bài viết