13/04/2015 - 21:40

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí phục vụ nhu cầu của nhân dân

Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị, thành phố cần quan tâm đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí, sân bóng công cộng nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể của người dân. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thành phố, như sau:

- Sở VHTTDL tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn TP Cần Thơ, giai đoạn 2014 - 2020. Theo đó, chỉ tiêu về quy hoạch đất, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được nêu cụ thể như sau:

+ 36/36 xã có các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo quy định của Bộ VHTTDL.

+ Cấp quận, huyện có tối thiểu 2 công trình thể thao cơ bản, như: sân vận động 90m x 120m và nhà thi đấu đa năng hoặc hồ bơi.

+ Cấp xã, phường, thị trấn có tối thiểu 1 công trình thể thao cơ bản.

+ Các trường học xây mới, phải đảm bảo có khu giáo dục thể chất cho học sinh đúng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

+ Các đơn vị quân đội, công an trong thành phố có đủ cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động thể dục thể thao đến năm 2015 đạt 100%.

+ Quan tâm thành lập mới hoặc kiện toàn các thiết chế thể dục thể thao, như: câu lạc bộ thể dục thể thao, các điểm tập luyện trong cộng đồng dân cư, cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên thể dục thể thao ở cơ sở.

- Năm 2015, Sở ban hành Kế hoạch về công tác phát triển sự nghiệp thể dục thể thao TP Cần Thơ năm 2015; với nhiệm vụ cơ bản về xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện cho thể dục thể thao cơ sở:

+ Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch của UBND thành phố, về triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU của Thành ủy, về việc xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe và văn hóa, thể thao ở các xã gắn với xây dựng nông thôn mới, đến năm 2020.

+ Quan tâm quản lý, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở và tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoài công lập ở các địa bàn xã, phường, thị trấn, nhằm tăng cơ sở vật chất và đa dạng hóa các hình thức tập luyện trong nhân dân.

+ Tham mưu UBND thành phố đầu tư xây dựng 3 sân vận động: Ô Môn, Thốt Nốt và Cờ Đỏ; đưa vào kế hoạch cho những năm tiếp theo xây dựng 6 sân vận động ở các quận, huyện còn lại.

Chia sẻ bài viết