13/01/2015 - 21:23

Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh các thiết chế xây dựng đời sống văn hóa cho phù hợp với đặc điểm từng địa phương

Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị thành phố nghiên cứu điều chỉnh các thiết chế về xây dựng đời sống văn hóa cho phù hợp với đặc điểm từng địa phương để việc xây dựng nông thôn mới có trọng tâm, tránh dàn trải. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố, như sau:

Sau khi nghiên cứu và trao đổi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Sở NN&PTNT – Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) thành phố có ý kiến trả lời cử tri như sau:

Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM có 2 tiêu chí liên quan đến các thiết chế về xây dựng đời sống văn hóa là tiêu chí số 6 - cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 - văn hóa, theo đó:

- Xã được công nhận đạt tiêu chí văn hóa khi có từ 70% ấp trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu "Ấp văn hóa" liên tục từ 5 năm trở lên.

- Xã được công nhận đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa khi đáp ứng đủ 2 yêu cầu: Có nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định; 100% thôn hoặc liên thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định.

Trong triển khai thực hiện xây dựng NTM, các địa phương của thành phố nói riêng và cả nước nói chung gặp khó ở tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Trước tình hình thực tế đó, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của các Trung tâm văn hóa - thể thao (VH-TT) xã và Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí diện tích đất sử dụng và xây dựng cơ sở vật chất văn hóa NTM, Bộ VHTTDL tiếp tục có Công văn về việc thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng NTM. Theo đó, hướng dẫn thực hiện như sau:

* Đối với xây dựng mới cơ sở vật chất văn hóa:

- Địa phương nghiên cứu để xác định vị trí, diện tích đất quy hoạch, quy mô xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa - khu thể thao ấp phù hợp với các tiêu chí theo vùng đồng bằng đã quy định.

- Diện tích đất quy hoạch xây dựng Trung tâm VH-TT xã, nhà văn hóa - khu thể thao ấp được tính gộp là tổng diện tích các công trình văn hóa, thể thao trên địa bàn xã và ấp. Địa điểm công trình văn hóa, thể thao không nhất thiết phải nằm trên cùng một vị trí.

* Đối với sử dụng cơ sở vật chất hiện có:

- Đối với các địa phương gặp khó khăn trong việc bố trí diện tích đất và huy động các nguồn lực để xây dựng mới Trung tâm VH-TT xã, nhà văn hóa - khu thể thao ấp thì tạm thời sử dụng các cơ sở vật chất hiện có như hội trường, trung tâm học tập cộng đồng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa đã xây dựng từ trước để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

- Một số địa phương có các thiết chế văn hóa truyền thống như đình làng, nhưng chưa có nhà văn hóa, nếu được sự đồng ý của nhân dân và các đoàn thể địa phương có thể sử dụng các thiết chế này tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp.

- Một số ấp có số dân ít, địa giới hành chính gần nhau, được sự đồng thuận của nhân dân có thể tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao tại một nhà văn hóa liên ấp.

Các địa phương sử dụng hội trường, trung tâm học tập cộng đồng, nhà sinh hoạt cộng đồng, đình làng, nhà văn hóa đã xây dựng từ trước, nhà văn hóa liên ấp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân vẫn được tính đạt tiêu chí về xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Tuy nhiên, về lâu dài các địa phương này cần có lộ trình cụ thể để quy hoạch, đầu tư xây dựng Trung tâm VH-TT xã; nhà văn hóa - khu thể thao đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Bộ VHTTDL đã ban hành.

Chia sẻ bài viết