29/03/2013 - 21:54

Đề nghị nạo vét kênh, mương thủy lợi

Cử tri quận Ô Môn và các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ đề nghị thành phố quan tâm đầu tư kinh phí nạo vét các kênh, mương thủy lợi bị bồi lắng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất. Nội dung công văn trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Hằng năm, từ các nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ, vốn ngân sách thành phố, vốn ngân sách của các quận, huyện và các nguồn vốn khác ngành nông nghiệp đều phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch nạo vét các kênh, mương thủy lợi bị bồi lắng. Đồng thời, nâng cấp, củng cố lại hệ thống đê bao bị sạt lở để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và giao thông thủy trên địa bàn thành phố. Cụ thể như sau:

- Đối với các công trình do thành phố quản lý:

Năm 2012, bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi, thành phố đã đầu tư nạo vét 10 kênh cấp 2 và nội đồng để nâng cấp đê bao chống lũ trên địa bàn quận Ô Môn và các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ với kinh phí khoảng 9 tỉ đồng. Các công trình trên đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác.

- Đối với các công trình do quận, huyện quản lý:

Các địa phương đã triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản thủy lợi từ nguồn vốn quận, huyện quản lý, với 91 danh mục công trình, khối lượng thực hiện: 2.452.272 m3 và tổng kinh phí đầu tư 47 tỉ đồng.

Đồng thời, theo phân cấp đầu tư của thành phố, các tuyến kênh thủy lợi nội đồng do quận, huyện đầu tư. Ngành nông nghiệp cũng thường xuyên phối hợp và đôn đốc các quận, huyện lập kế hoạch và triển khai thực hiện nạo vét các tuyến kinh cấp 2, cấp 3 và nội đồng từ các nguồn vốn, như: cấp bù thủy lợi phí, kiên cố hóa kênh, mương, sự nghiệp thủy lợi và các nguồn vốn khác do quận, huyện quản lý với tổng số tiền khoảng 5-6 tỉ đồng/năm.

Nhìn chung, công tác nạo vét kênh mương thủy lợi bị bồi lắng, nâng cấp hệ thống đê bao trên địa bàn thành phố được quan tâm đầu tư để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách thành phố và các quận, huyện còn hạn chế nên chưa đáp ứng do với nhu cầu thực tế của các địa phương.

Chia sẻ bài viết