21/09/2015 - 09:35

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị nạo vét các kênh thủy lợi để phục vụ nhu cầu tưới tiêu, vận chuyển nông sản

Trước kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố, cử tri huyện Phong Điền đề nghị đầu tư nạo vét các kênh thủy lợi để phục vụ nhu cầu tưới tiêu, vận chuyển nông sản của nông dân (kênh Cây Gáo (giáp xã Trường Xuân A), Kênh 500 giáp ấp Trường Ninh 2). Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị có biện pháp giúp nông dân tiêu thụ đối với lượng lúa còn tồn trong dân, nhất là trong vụ lúa đông xuân. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

- Đối với tuyến kênh Cây Gáo hay còn gọi là kênh thủy lợi Hai Phước (giáp xã Trường Xuân A - Trường Long Tây): Theo đề nghị của UBND xã Trường Long và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi thành phố đã đầu tư nạo vét xong và đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu của địa phương (từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2015).

- Đối với tuyến kênh 500 giáp ấp Trường Ninh A: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền đã hoàn chỉnh việc lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật và chờ bố trí vốn, sau khi được bố trí vốn sẽ tiến hành thi công ngay trong năm 2015.

- Về việc có biện pháp giúp nông dân tiêu thụ lúa cho nông dân: Hiện nay, lượng lúa tồn trong dân tại huyện Vĩnh Thạnh khoảng 10% sản lượng của huyện (18.000 tấn) chủ yếu là lúa Jasmine 85. Do thời điểm thu hoạch vụ lúa đông xuân 2014 - 2015 giá lúa thấp, nông dân trữ lại không bán. Tuy nhiên, các hộ trữ lúa đa số có kho bãi dự trữ lúa.

- Thương lái mua tất cả các loại lúa khô và lúa tươi. Đối với lúa khô Jasmine 85 của vụ đông xuân 2014 - 2015 trữ lại có giá 6.800 đồng/kg. Các giống OM, đặc biệt là OM 5451, bắt đầu có xu hướng tăng từ 200 - 300 đồng/kg (4.850-4.900 đồng/kg). Đến tháng 7-2015, nông dân huyện Vĩnh Thạnh đã và đang bán lúa tồn đông xuân 2014 - 2015...

Chia sẻ bài viết