30/11/2023 - 19:29

Đề nghị nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 921

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị ngành chức năng xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 921 hiện hữu, đoạn từ cầu Trà Bay đến cầu Vạn Lịch, mỗi bên thêm từ 1m đến 1,5m. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Đường tỉnh 921 có chiều dài 24,5km, điểm đầu giao với quốc lộ 91 tại Km45+00, điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh 919. Trong năm 2020 và năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành sửa chữa mặt đường, đặt cống thoát nước và thay mới một số cầu sắt xuống cấp trên tuyến. Trong năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành thay thế, mở rộng 5 cầu dàn thép trên tuyến (gồm cầu Trà Bay, Rạch Rích, Bà Mãng, Ông Tùng và cầu Vạn Lịch). Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải tiếp tục thay thế, mở rộng 7 cầu thép còn lại (gồm cầu Mương Trâu, Xẻo Cách, Trà Ếch, Xẻo Xây Nhỏ, Sỹ Cuôn, Xẻo Xây Lớn và cầu Xẻo Chàm) từ vốn sự nghiệp giao thông và bảo trì giao thông năm 2023. Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023.

Việc mở rộng đường tỉnh 921 hiện hữu từ cầu Trà Bay đến cầu Vạn Lịch mỗi bên thêm từ 1m đến 1,5m, Sở Giao thông vận tải ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và tiến hành khảo sát lập danh mục trình UBND thành phố phê duyệt thực hiện trong năm 2024 từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông và bảo trì đường bộ.

Chia sẻ bài viết