07/09/2013 - 19:50

Đề nghị mở các lớp dạy nghề có thời gian đào tạo dài hơn để học viên có tay nghề vững chắc

Cử tri quận Cái Răng đề nghị ngành Lao động-Thương binh và Xã hội mở các lớp đào tạo nghề có thời hạn dài hơn để học viên có tay nghề vững chắc hơn; đồng thời, rà soát thị trường lao động để có sự điều chỉnh cho phù hợp giữa đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Nội dung công văn trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội  thành phố, như sau:

Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ đến năm 2020, qua gần 3 năm triển khai thực hiện, đến tháng 6 - 2013 quận Cái Răng có 44 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với khoảng 1.500 học viên.

Mục tiêu của Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 là:

- Tạo điều kiện cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội được tham gia học nghề với sự hỗ trợ của Nhà nước, góp phần tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là khu vực nông thôn. Đồng thời, trang bị các kỹ năng, kiến thức nghề cho lao động nông thôn ở các cấp trình độ để góp phần giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Quận Cái Răng là một trong 2 địa phương được thành phố chọn là đơn vị điểm chỉ đạo trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với lĩnh vực phi nông nghiệp. Bên cạnh các lớp nghề trình độ sơ cấp, Đề án còn có chính sách hỗ trợ cho đào tạo nghề trình độ trung cấp (vừa học nghề, vừa học bổ túc văn hóa), tùy theo điều kiện người lao động có thể đăng ký tham gia các lớp học ngắn hạn hay dài hạn. Hàng năm, các quận, huyện đều tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề, để từ đó có cơ sở đăng ký các nghề đào tạo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó quận, huyện chủ động chọn nghề đào tạo phù hợp, lựa chọn đối tượng có nhu cầu phù hợp học nghề, lựa chọn cơ sở dạy nghề có khả năng giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo.

Trong thời gian qua, Quận ủy, UBND quận Cái Răng đã quan tâm rất nhiều đến công tác này và đã chấn chỉnh kịp thời những nội dung mà cử tri phản ánh.

 

Chia sẻ bài viết