10/12/2014 - 21:36

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư

Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh và đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều, như sau:

Ngày 3-1-2014, UBND quận Ninh Kiều đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2014 trên địa bàn quận Ninh Kiều. Từ đầu năm đến nay, Phòng Kinh tế quận đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và Quyết định nêu trên. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, tiến hành kiểm tra, kiên quyết nghiêm cấm, xử lý các vụ việc vận chuyển, nuôi, nhốt, kinh doanh mua bán gia súc, gia cầm trái phép, chưa qua kiểm dịch trên địa bàn quận, nhất là ở điểm nóng xung quanh khu vực cầu Bà Bộ, phường An Khánh. Hiện nay, trên địa bàn quận Ninh Kiều nói chung, tình trạng nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường hầu như đã được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiên quyết xử lý, không cho tồn tại.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý, xử lý triệt để tình trạng này, đôi lúc còn sơ sót. Do đó, nếu người dân có phát hiện và phản ảnh cụ thể địa điểm nuôi nhốt gia súc, gia cầm trái phép trong khu dân cư, UBND quận sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiên quyết xử lý triệt để, dứt điểm không để tái diễn.

Chia sẻ bài viết