07/05/2016 - 18:24

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng các cơ sở sản xuất xả chất thải trực tiếp ra sông, gây ô nhiễm môi trường

Sau kỳ họp thứ 18 của HĐND thành phố, cử tri quận Ninh Kiều phản ánh tình trạng các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư tại khu công nghiệp Cái Sơn - Hàng Bàng phát sinh tiếng ồn, xả chất thải trực tiếp ra sông, gây ô nhiễm môi trường nặng. Cử tri đề nghị thành phố sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng này. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

Qua quá trình kiểm tra tại khu vực Cái Sơn - Hàng Bàng, Đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy nguồn nước tại khu vực này có màu đen và bốc mùi hôi khi triều cường xuống. Nguyên nhân là do các con rạch này (rạch Bà Từ và rạch Cái Sơn - Hàng Bàng) tiếp nhận nguồn nước thải sinh hoạt từ các hộ dân tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường An Bình, quận Ninh Kiều và nước thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh (sau xử lý). Ngoài ra, con rạch Bà Từ đã bị bồi lắng, cây cỏ dại mọc phủ trên cả mặt nước; các hộ dân và các cơ sở xây dựng lấn chiếm, thải chất thải rắn sinh hoạt xuống con rạch gây tắc nghẽn dòng chảy.

Nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm này, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất một số giải pháp như sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực Cái Sơn - Hàng Bàng, nếu phát hiện sai phạm sẽ đề xuất UBND thành phố xử lý theo quy định. Đồng thời, đề nghị UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu vực theo thẩm quyền.

- UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Ninh Kiều thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm và xả chất thải rắn xuống con rạch gây tắc nghẽn dòng chảy. Đồng thời, tiến hành nạo vét, phát quang khai thông rạch Bà Từ, vận động dân cư khu vực thu gom chất thải rắn, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

- UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: "Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị tại cụm công nghiệp Cái Sơn - Hàng Bàng".

Chia sẻ bài viết