17/03/2014 - 22:01

Đề nghị kiểm tra cơ sở sản xuất có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh và kiến nghị: Xí nghiệp Meko hoạt động không khắc phục được mùi hôi, Công ty sữa Vinamilk ở khu công nghiệp Trà Nóc xả nước thải làm ô nhiễm môi trường. Cử tri đề nghị các ngành chức năng có biện pháp hữu hiệu để xử lý dứt điểm tình trạng trên. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, như sau:

* Xí nghiệp Meko:

Qua phản ánh của cử tri, ngày 28 - 11 - 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Đoàn kiểm tra Công ty Cổ phần thức ăn gia súc Meko. Đoàn kiểm tra nhận thấy mùi hôi xuất phát chủ yếu từ khâu hấp xương trâu, bò, lông vũ chưa được khắc phục. Công ty đang tiến hành thực hiện lắp đặt hệ thống hút hơi nhằm khắc phục, cải thiện việc gây ra mùi hôi trong quá trình hấp lông vũ và xương trâu bò.

Đoàn kiểm tra đã đề nghị Công ty khắc phục ngay tình trạng phát tán mùi hôi trong quá trình sản xuất. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý theo đúng các quy định của pháp luật nếu Công ty vẫn cố tình vi phạm phát thải mùi hôi ra môi trường.

* Công ty sữa Vinamilk:

Trong năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra Công ty Vinamilk 3 lần. Qua kiểm tra đã nhắc nhở Công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thanh tra Công ty Vinamilk và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết