16/01/2014 - 21:20

Đề nghị khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở Khu Công nghiệp Trà Nóc

Cử tri phường Phước Thới, quận Ô Môn tiếp tục phản ánh: Các nhà máy, xí nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Trà Nóc thải chất thải trực tiếp ra sông làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, cũng như nguồn lợi thủy sản bị tận diệt trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý. Cử tri đề nghị ngành chức năng có biện pháp khắc phục, trả lại môi trường trong sạch. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập Đoàn kiểm soát ô nhiễm tại rạch Cái Chôm, phường Phước Thới, quận Ô Môn vào tháng 5-2013. Qua kiểm tra cho thấy: do dọc hai bên bờ rạch Cái Chôm có khoảng 350 hộ dân sinh sống và chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản (cá trê) nên chất thải phát sinh từ các hộ gia đình và chất thải từ chăn nuôi đã thải xuống rạch. Ngoài ra, nước thải từ các hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp Trà Nóc 2 đã thải vào rạch Cái Chôm thông qua cống xả thải.

Đối với phản ánh của cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường tại rạch Cái Chôm, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị như sau:

- Đề nghị Ban Quản lý Các khu chế xuất và khu công nghiệp Cần Thơ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của các nhà máy, xí nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Trà Nóc. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thanh tra, kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại Khu Công nghiệp Trà Nóc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

- Đối với các hộ sinh sống dọc hai bên rạch Cái Chôm, đề nghị UBND quận Ô Môn và các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, giáo dục nhân dân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sống cũng là bảo vệ sức khỏe của chính người dân tại khu vực.

 

Chia sẻ bài viết