24/08/2013 - 21:09

Đề nghị hướng dẫn treo Quốc kỳ đúng quy định

Cử tri thành phố đề nghị ngành chức năng hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc treo Quốc kỳ đúng quy định. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, như sau:

- Căn cứ các Quy chế, Quy định về công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố và Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL, ngày 2-10-2012, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai, hướng dẫn thống nhất cách treo và thời gian treo Quốc kỳ trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Cụ thể: khi treo Quốc kỳ chú ý đừng để ngược ngôi sao; không dùng Quốc kỳ cũ, bạc màu, rách. Quốc kỳ được treo ngoài trời vào dịp các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, tết cổ truyền của dân tộc và theo thông báo của Trung ương và chính quyền địa phương… Về hình thức cột cờ, cán cờ do UBND phường, xã, thị trấn quy định trên cơ sở đặc điểm riêng của từng khu vực dân cư và sự đồng thuận của nhân dân.

- Thời gian qua, ở một số địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân thống nhất việc treo Quốc kỳ, như sau: treo giống nhau về kích thước (lớn, nhỏ) của Quốc kỳ, kích thước và chất liệu của cột cờ hoặc cán cờ và vị trí mặt tiền nhà hoặc ngoài vỉa hè… trên cùng một tuyến đường hoặc khu vực dân cư, đảm bảo được sự trang trọng và mỹ quan.

- Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thống nhất việc treo Quốc kỳ như một số địa phương đã thực hiện nêu trên, góp phần đảm bảo được sự trang trọng, đúng mục đích và ý nghĩa của việc sử dụng Quốc kỳ.

Chia sẻ bài viết