27/10/2013 - 18:25

Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho các hộ dân di dời nhà để làm đường Nguyễn Văn Cừ

Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho các hộ dân di dời nhà để làm đường Nguyễn Văn Cừ. Nội dung trả lời của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, như sau:

Dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn Mỹ Khánh-Phong Điền) được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 30-10-2009. Tuy nhiên, do dự án nằm trong danh mục đình hoãn, giãn tiến độ tại công văn số 909/UBND-KT ngày 16-3-2011 của UBND thành phố (thực hiện theo Nghị quyết 11 của Chính phủ ngày 24-02-2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội) nên trong năm 2012 và quý I năm 2013, dự án không được bố trí vốn kế hoạch. Do đó, Ban quản lý dự án chưa tiến hành chi trả tiền tạm cư cho các hộ dân đã có quyết định phê duyệt và chưa triển khai các công tác tiếp theo của dự án.

Ngày 21-5-2013, UBND thành phố giao kế hoạch bổ sung, ứng trước vốn xây dựng cơ bản, trong đó dự án Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn Mỹ Khánh đến Phong Điền) được giao 3,2 tỉ đồng. Ban quản lý dự án đã chuyển kinh phí cho Tổ chức Phát triển Quỹ đất huyện Phong Điền để tiến hành chi trả tiền tạm cư cho các hộ dân.

Chia sẻ bài viết