06/10/2013 - 19:19

Đề nghị hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

Cử tri các huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh đề nghị Nhà nước có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho nông dân trong việc tiêu thụ nông sản. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Hiện nay, ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách thu mua lúa tạm trữ của Thủ tướng Chính phủ vào các vụ lúa chính và thời điểm thu hoạch rộ để giúp người dân tiêu thụ lúa được thuận lợi. Đồng thời, ngành Nông nghiệp đã và đang tích cực vận động, hướng dẫn nông dân:

- Nâng cao năng lực tồn trữ lúa theo quy mô tổ hợp tác, nhóm nông hộ; đầu tư lò sấy, kho trữ lúa, giúp người dân chờ giá tốt và thực hiện các dịch vụ sấy. Áp dụng các giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng hạt gạo, giảm tối đa tổn thất sau thu hoạch cả về sản lượng và chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện hiệu quả sự liên kết giữa các thành phần trong chuỗi sản xuất: nhà nông, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp…để tạo điều kiện cho nông dân đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thu nhập.

- Áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giảm giá thành sản xuất lúa và nâng cao chất lượng lúa hàng hóa.

- Vận động các doanh nghiệp cùng nông dân xây dựng vùng nguyên liệu tạo hàng hóa với chất lượng đồng nhất (cùng một loại giống: lúa thơm hoặc lúa chất lượng cao) để gia tăng chuỗi giá trị lúa gạo, mở rộng cơ hội tiếp cận, quảng bá thương hiệu... trong kinh doanh xuất khẩu gạo.

- Chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ lúa sang màu tại những vùng sản xuất lúa xuân hè kém hiệu quả, từ lúa sang lúa -cá tại vùng sản xuất lúa thu đông, giảm áp lực nguồn cung và gia tăng hiệu quả sử dụng đất.

Chia sẻ bài viết