13/10/2013 - 08:52

Đề nghị hỗ trợ kinh phí nạo vét các tuyến kênh tạo nguồn

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị HĐND, UBND thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí cho huyện đầu tư nạo vét các tuyến kênh tạo nguồn để phục vụ tưới tiêu và lưu thông hàng hóa. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Nhìn chung, thành phố hiện có một hệ thống sông, kênh tạo nguồn kênh trục tiêu thoát khá đầy đủ. Ngoài sông Hậu, sông Cần Thơ, còn có hệ thống kênh trục và kênh cấp I dài khoảng 779 km, làm nhiệm vụ tiêu thoát nước và giao thông thủy phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực. Tuy nhiên, trong những năm gần đây một số tuyến kênh tạo nguồn đã bồi lắng không đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Từ năm 2011 đến nay, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã lập dự án đầu tư xây dựng để đầu tư nạo vét lại các tuyến kênh này với tổng kinh phí khoảng 213 tỉ đồng, nhưng thành phố chưa cân đối bố trí được vốn đầu tư, cụ thể như sau:

1. Nạo vét kênh Thị Đội: Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

- Diện tích phục vụ: 3.540 ha

- Chiều dài kênh: 4,346 km

- Tổng mức đầu tư: 57 tỉ đồng

2. Dự án nạo vét kênh Ô Môn: Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

- Diện tích phục vụ: 3.000 ha

- Chiều dài kênh: 14,533 km

- Tổng mức đầu tư: 54 tỉ đồng

3. Nạo vét kênh Bà Chiêu: Quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

- Diện tích phục vụ: 4.750 ha

- Chiều dài kênh: 19,914 km

- Tổng mức đầu tư: 102 tỉ đồng

Để đáp ứng nhu cầu bức xúc của cử tri cần nạo vét các tuyến kênh trục tạo nguồn đã bị bồi lắng phục vụ giao thông thủy, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Kính đề nghị HĐND, UBND thành phố Cần Thơ xem xét bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2013-2015 cho ngành là 213 tỉ đồng để tiến hành nạo vét các kênh trên.

 

Chia sẻ bài viết