29/03/2023 - 22:05

Đề nghị hỗ trợ đất để xây dựng nhà Đại đoàn kết

Cử tri quận Ô Môn phản ánh các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án kè sông Ô Môn đã có quyết định cấp nền tái định cư, nhưng chưa nhận được nền tái định cư do chưa xác định được giá đất cụ thể của dự án. Cử tri quận Cái Răng đề nghị hỗ trợ để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo không có đất. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4324/STNMT-KHTC gửi UBND quận Ô Môn về việc giá thu tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án kè sông Ô Môn, quận Ô Môn. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND quận Ô Môn nhanh chóng thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể, gửi Sở tổng hợp trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thông qua trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

- Về vấn đề cử tri quận Cái Răng phản ánh, căn cứ khoản 4 Điều 132 Luật Đất đai năm 2013, đất xây dựng nhà Đại đoàn kết là từ quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, cử tri cần liên hệ UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện để được hướng dẫn.

Chia sẻ bài viết