30/09/2012 - 21:37

Đề nghị hỗ trợ các huyện ngoại thành xây dựng giao thông nông thôn

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh phản ánh, là huyện vùng xa của thành phố, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, nên việc xã hội hóa làm đường giao thông nông thôn bằng bê - tông rất khó thực hiện, đề nghị thành phố có chính sách ưu đãi, hỗ trợ người dân thực hiện các công trình giao thông. Công văn trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố như sau:

Hiện nay, trong điều kiện ngân sách của thành phố còn khó khăn, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua, thực hiện chủ trương của UBND thành phố về xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" đã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu và ngày công lao động để thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn. Trong thời gian qua, các địa phương đã thực hiện tốt chủ trương này, góp phần phát triển hạ tầng giao thông của thành phố. Những năm gần đây, thành phố đã tập trung nguồn lực để từng bước nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và quốc phòng, an ninh. Việc đầu tư phát triển giao thông đường bộ kết nối đến các vùng sâu đã được ưu tiên, từ đó đã từng bước xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ. Hằng năm, theo kế hoạch của từng địa phương, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND thành phố bố trí kinh phí hỗ trợ địa phương đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn phù hợp theo định hướng qui hoạch, gắn với tiêu chí nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Sở Giao thông Vận tải thành phố kiến nghị: Lãnh đạo thành phố cần ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách hàng năm để hỗ trợ địa phương đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, cân đối nguồn vốn bố trí phù hợp khả năng đóng góp của nhân dân. Đồng thời hỗ trợ kêu gọi các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho đầu tư xây dựng giao thông nông thôn. Về phía UBND huyện Vĩnh Thạnh, Sở Giao thông Vận tải đề nghị huyện nên chủ động vận động các nguồn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn theo hình thức kêu gọi đầu tư, xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, bên cạnh đó tiếp tục duy trì và phát huy phương châm "Nhà nước và nhân dân" cùng làm.

Chia sẻ bài viết