08/12/2016 - 07:20

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị duy trì tuyến xe buýt Đông Thuận - Đông Bình - Thới Lai

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị sửa chữa tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn vì hiện nay có nhiều ổ gà, thường xảy ra tai nạn; duy trì tuyến xe buýt Đông Thuận - Đông Bình - Thới Lai. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

- Về việc duy trì tuyến xe buýt Đông Thuận - Đông Bình - Thới Lai:

Qua khảo sát khai thác, tuyến xe buýt Đông Thuận - Đông Bình - Thới Lai là 22km. Trên tuyến đường này, mặt đường nhỏ, chỉ vừa đủ cho loại xe dưới 5 tấn 25 chỗ ngồi hoạt động; hộ dân ở hai bên đường rất thưa, lượng khách đi lại ít. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang quản lý 48 xe buýt (34 xe thuộc Sở + 14 xe liên doanh); trong đó, có 44 xe loại trên 5 tấn, từ 29 chỗ ngồi đến 41 chỗ ngồi, đang hoạt động tuyến từ Số 10 (phường Ba Láng) – Ô Môn – Lộ Tẻ - Kinh B và 4 xe (loại dưới 5 tấn từ 25 chỗ ngồi đến 28 chỗ ngồi) đang hoạt động tuyến Ô Môn – Cờ Đỏ, tuyến này trước đây hoạt động 7 xe. Cuối năm 2016, có 2 xe liên doanh loại 25 chỗ hết niên hạn sử dụng, chưa có xe để thay thế do kinh doanh không có lãi, xe liên doanh không đầu tư đưa xe buýt vào khai thác.

Do đó, hiện nay không còn xe loại 25 chỗ ngồi để hoạt động tuyến này.

-Về việc đầu tư sửa chữa tuyến ĐT.919 (tuyến Bốn Tổng - Một Ngàn):

Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành việc sửa chữa mặt đường tỉnh 919, đoạn từ Cờ Đỏ đến giao tuyến Thới Lai – Đông Bình. Đồng thời, sẽ tiếp tục sửa chữa đảm bảo giao thông đoạn từ giao tuyến Thới Lai – Đông Bình đến ranh tỉnh Hậu Giang trong năm 2016.

Chia sẻ bài viết