02/09/2014 - 16:49

Đề nghị định hướng cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Cử tri quận Bình Thủy và huyện Thới Lai kiến nghị ngành chức năng của thành phố có định hướng cho người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

+ Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 22-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

+ Thực hiện Công văn số 2175/UBND-KT ngày 12-5-2014 của UBND thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 22-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Thực hiện Công văn số 6777/BTC-NSNN ngày 23-5-2014 của Bộ Tài chính về chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1168/ SNN&PTNT-KHTC ngày 3-6-2014 về việc đề xuất kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu trên địa bàn thành phố đến các địa phương, phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.

Đến nay, các địa phương đang tổng hợp và gửi báo cáo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quận Bình Thủy và huyện Thới Lai đã gửi kế hoạch về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, quận Bình Thủy đề xuất kế hoạch chuyển đổi vụ hè thu năm 2014 là 84,2 ha rau màu với kinh phí đề nghị hỗ trợ giống khoảng 168,2 triệu đồng; vụ đông xuân 2014 - 2015 với diện tích 148,2 ha và kinh phí hỗ trợ giống là 296,2 triệu đồng. Huyện Thới Lai có kế hoạch chuyển đổi 266,645 ha rau màu với kinh phí hỗ trợ giống khoảng 533,290 triệu đồng trong vụ hè thu 2014.

Chia sẻ bài viết