22/02/2017 - 21:41

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư

Cử tri phản ánh và đề nghị thành phố đôn đốc chủ đầu tư khu tái định cư Thới Nhựt đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố như sau:

Dự án khu tái định cư Thới Nhựt lô 1A, do Công ty Cổ phần xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang làm chủ đầu tư (dự án do Sở Xây dựng theo dõi, quản lý). Dự án được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2551/QĐ-UB ngày 28 - 7 - 2003.

Về tình hình kiểm tra tiến độ dự án: vào ngày 27-10-2016, Sở Xây dựng đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2873/VPUB-KT ngày 19-10-2016 về việc kiểm tra toàn bộ quá trình thực hiện tiến độ, thủ tục liên quan đến dự án.

Căn cứ Báo cáo số 113/BC-CtyHQ ngày 22-11-2016 của Công ty Cổ phần xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang về việc báo cáo tình hình triển khai dự án khu tái định cư Thới Nhựt lô số 1A: Dự án đã giải phóng mặt bằng 154.173m2 trên diện tích được duyệt 176.621,2m2 đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng 87% diện tích dự án.

Chia sẻ bài viết