02/06/2013 - 18:51

Đề nghị đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đê bao phục vụ sản xuất nông nghiệp

Cử tri xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền kiến nghị ngành chức năng và chính quyền địa phương có kế hoạch kiểm tra, đầu tư kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các tuyến đê bao trên địa bàn xã. Bởi vì, hiện nay nhiều đê bao đang bị xuống cấp, chưa đảm bảo phục vụ tốt cho việc sản xuất nông nghiệp. Nội dung công văn trả lời của UBND huyện Phong Điền, như sau:

Từ khi thành lập huyện đến nay, hằng năm hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện đều được đầu tư xây dựng, nâng cấp và sửa chữa. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng một số nơi đã bị xuống cấp. Cuối năm 2011, do tình hình thời tiết phức tạp, mực nước triều cường cao hơn trung bình hàng năm và kéo dài đã gây thiệt hại lớn đến hệ thống đê bao, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của bà con.

Nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ trong thời gian tới, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng đê bao khép kín bảo vệ vườn cây ăn trái và bảo vệ sản xuất với chủ trương ưu tiên kinh phí đầu tư cho những vùng sản xuất trọng điểm có nguy cơ cao, khép kín từng khu vực, từng tiểu vùng. Năm 2012, UBND huyện đã triển khai thực hiện 5 công trình củng cố đê bao, bờ bao, xây dựng cống bọng khắc phục hậu quả sau lũ tại xã Nhơn Nghĩa, Giai Xuân, Tân Thới, thị trấn Phong Điền và xã Mỹ Khánh với kinh phí đầu tư khoảng 10 tỉ đồng. Trong đó, địa bàn xã Nhơn Nghĩa đã được đầu tư xây dựng hệ thống đê bao với kinh phí trên 5 tỉ đồng, khép kín trên 400 ha diện tích sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế, không thể đáp ứng được yêu cầu xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đê bao vườn cây ăn trái phục vụ sản xuất trong một thời gian ngắn. Bên cạnh đó nhu cầu hoàn chỉnh hệ thống đê bao là hết sức cần thiết, vì vậy, UBND huyện Phong Điền đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện việc lồng ghép, nâng cấp xây dựng hệ thống đê bao bảo vệ sản xuất trong chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô 2013, tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia, phát huy sức dân trong công tác xây dựng hệ thống đê bao bảo vệ sản xuất cho nhân dân theo phương châm phát huy sức dân là chính.

 

Chia sẻ bài viết