23/02/2016 - 22:00

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị đầu tư, nâng cấp hệ thống các tuyến đường, tăng cường giám sát chất lượng công trình giao thông

Trước kỳ họp thứ 18 của HĐND thành phố, cử tri huyện Phong Điền kiến nghị thành phố sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 923, 926; tăng cường công tác giám sát chất lượng khi thi công công trình giao thông để tránh tình trạng một số tuyến đường mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng rất nhanh (Quốc lộ 91B, Đường tỉnh 921,…). Đồng thời, xử lý tình trạng xe tập lái lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ không đúng tốc độ quy định (đoạn từ Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu đến chợ Mỹ Khánh). Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

- Dự án Đường tỉnh 923: Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư để ghi vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét danh mục các dự án nêu trên. Dự kiến tháng 3 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có ý kiến chính thức về khả năng cân đối nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để bố trí triển khai thực hiện. Khi nguồn vốn được bố trí, UBND sẽ chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện các dự án trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Dự án Đường tỉnh 926: Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch Phát triển Giao thông Vận tải TP Cần Thơ đến 2030, dự án Đường tỉnh 926 sẽ được đề xuất thực hiện đầu tư giai đoạn sau năm 2020. Do đó, UBND thành phố chưa quyết định đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, theo tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tổ chức rà soát khảo sát về sự cần thiết để thực hiện đầu tư dự án để kiến nghị UBND thành phố xem xét bổ sung dự án nêu trên vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 điều chỉnh của TP Cần Thơ.

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng khi thi công công trình giao thông: Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12-5-2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Sở Xây dựng (đơn vị quản lý nhà nước về chất lượng công trình trên địa bàn thành phố) tham mưu UBND thành phố có quy định chấn chỉnh để tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng theo hướng dẫn của Nghị định nêu trên để tránh tình trạng một số công trình xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng xuống cấp, hư hỏng nhanh.

- Xử lý tình trạng xe tập lái lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ không đúng tốc độ quy định: Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với địa phương, Cảnh sát giao thông rà soát lại tình trạng vi phạm về tốc độ của các đơn vị có xe tập lái chạy quá tốc độ quy định để có các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết