12/10/2014 - 01:16

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị đảm bảo các quyền sử dụng đất cho người dân

Cử tri phường Hưng Phú, quận Cái Răng phản ánh quy hoạch giai đoạn 2 bờ Kè Xóm Chài kéo dài quá lâu không thực hiện, người dân bị thiệt thòi về các quyền sử dụng đất. Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét, tạo điều kiện cho người dân được hưởng các quyền sử dụng đất, như: chia tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất,… Nội dung trả lời của UBND quận Cái Răng, như sau:

Phần đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng bờ kè Xóm Chài có tổng diện tích 176.754,9m2. Vị trí quy hoạch thực hiện dự án tiếp giáp khu dân cư lô số 3C và khu dân cư lô số 1. Phần đất này, UBND thành phố giao cho Sở Xây dựng tỉnh Cần Thơ (cũ) làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Do đã có quyết định thu hồi đất tổng thể nên các quyền sử dụng đất của người dân, như: chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp… không được thực hiện.

UBND quận đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố để được hướng dẫn; đồng thời, làm cơ sở kiến nghị thành phố điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch, tạo điều kiện cho người dân thực hiện được các quyền sử dụng đất theo pháp luật quy định; đảm bảo an tâm, ổn định cuộc sống. Trong quá trình người dân thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến quyền sử dụng đất, tùy trường hợp cụ thể có thể liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng để được hướng dẫn giải quyết.

Chia sẻ bài viết