27/03/2015 - 15:04

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn phường Hưng Thạnh và phường Phú Thứ. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố, như sau:

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với UBND quận Cái Răng, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ tìm kiếm giải pháp đầu tư, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch phục vụ cho người dân tại các khu vực của phường Phú Thứ và Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ đang phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586 nhằm đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước thuộc khu vực của phường Phú Thứ trong tháng 3 năm 2015. Bởi vì khu vực này nằm trong dự án của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586.

Đồng thời, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ đã đưa vào kế hoạch đầu tư mở rộng mạng lưới đối với khu vực thuộc phường Hưng Thạnh trong năm 2015 và Sở Xây dựng đang chỉ đạo, phối hợp Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ đầu tư mạng lưới đường ống trong khu vực phường Hưng Thạnh dự kiến trong quý III năm 2015.

Chia sẻ bài viết