07/10/2013 - 21:54

Đề nghị có kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm ngành rau củ, quả, cây ăn trái an toàn

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm ngành rau củ, quả, cây ăn trái an toàn. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Trong thời gian qua, để nâng cao chất lượng sản phẩm ngành rau củ, quả, cây ăn trái an toàn, ngành Nông nghiệp đã thực hiện các hoạt động sau:

- Chuyển giao các quy trình sản xuất đậu, khổ qua, cà chua, cải tùa xại, cải bẹ xanh, cải xà lách,...an toàn phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của thành phố.

- Phối hợp ban ngành đoàn thể, ngành Nông nghiệp các quận, huyện đã tiến hành tập huấn "Quy trình trồng rau an toàn" cho 995 lượt nông dân tại các huyện Phong Điền, quận Cái Răng.

- Tuyên truyền văn bản pháp luật được 5 cuộc về sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả trên cây trồng, đặc biệt nhấn mạnh thời gian cách ly trên các cây rau màu, sản xuất rau an toàn theo hướng GAP, phổ biến danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên cây rau màu, điều kiện công nhận vùng sản xuất rau cho 150 nông dân tại quận Cái Răng và huyện Phong Điền... Qua đó giúp nông dân nâng cao trách nhiệm của người sản xuất rau đối với cộng đồng, hiểu và tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp đã liên hệ với Siêu thị Big C bước đầu bao tiêu sản phẩm rau quả (dưa leo…) cho nông dân phường Tân Phú, phường Thường Thạnh đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, nông dân sản xuất chuẩn giống dưa leo chưa phù hợp theo yêu cầu của doanh nghiệp nên ảnh hưởng đến tiến độ thu mua sản phẩm. Trong thời gian tới doanh nghiệp và nông dân sẽ tiếp tục thỏa thuận đi đến thống nhất phương thức thu mua hợp lý cho nông dân. Ngành Nông nghiệp đã liên hệ với Công ty TNHH The Fruit Republic bao tiêu sản phẩm bưởi cho nhà vườn trồng Bưởi phường Tân Phú, Thường Thạnh bước đầu tạo đầu ra ổn định, tăng thu nhập cho nông dân...

 

Chia sẻ bài viết