20/05/2013 - 22:32

Đề nghị có giải pháp giúp nông dân mua bán gia cầm tại các chợ xã

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y thành phố có giải pháp giúp nông dân có điều kiện mua bán gia cầm ở các chợ xã được thuận lợi hơn. Nội dung công văn trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Thời gian qua, diễn biến của dịch bệnh trên gia cầm phức tạp. Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên gia cầm, thành phố đã có nhiều văn bản hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể như: Chỉ thị số 21/2005/CT-UBND của UBND thành phố về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp để phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người; Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của UBND thành phố Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm; Công văn số 1519/SNN&PTNT-KHTC của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố;…

Trong năm 2012, Trạm Thú y huyện Thới Lai có lập biên bản và xử lý một số trường hợp mua bán gia cầm sống chưa qua kiểm dịch thú y tại các chợ do người bán hàng thường xuyên mua bán gia cầm trái phép. Đối với người dân mang gia cầm sống ra chợ bán, cán bộ thú y chỉ nhắc nhở và đề nghị mang về, không lập biên bản và tịch thu tiêu hủy.

Trước mắt, để giúp người dân có điều kiện mua bán gia cầm nuôi, đề nghị người chăn nuôi bán cho thương lái hoặc báo với cán bộ thú y xã phối hợp với Trạm Thú y huyện đến hộ chăn nuôi để kiểm dịch động vật theo quy định. Sau khi kiểm dịch, đưa vào lò giết mổ gia cầm tập trung để kiểm soát giết mổ và đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ.

 

Chia sẻ bài viết