13/04/2017 - 21:30

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị có giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội

Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị thành phố có giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân), có giá thành phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng như sau:

Theo số liệu khảo sát nhu cầu sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 – 2020, có khoảng hơn 46.000 người có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Thời gian qua, thành phố cùng các doanh nghiệp trên địa bàn đã đầu tư xây dựng các công trình nhà ở xã hội để giải quyết được chỗ ở cho hơn 14.000 người có nhu cầu. Như vậy, từ nay đến 2020 cần phải giải quyết thêm chỗ ở cho khoảng 32.000 đối tượng có nhu cầu sử dụng nhà ở xã hội.

Hiện nay, Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2020 đã được hoàn chỉnh chờ phê duyệt, với mục tiêu xây dựng thêm gần 1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội. Sau khi Chương trình này được phê duyệt, UBND thành phố sẽ triển khai các chính sách, kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội theo chương trình.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND thành phố đã giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu tìm giải pháp kêu gọi đầu tư, tạo nguồn lực đầu tư, giành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, vay vốn ưu đãi để thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội nhằm tiến tới tối ưu hóa các biện pháp giảm giá thành mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Qua phân tích trên cho thấy, TP Cần Thơ luôn quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội; trong đó, có nhiều giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội để phục vụ lực lượng xã hội gặp khó khăn về nhà ở, chỗ ở, như: người có thu nhập thấp, công nhân, sinh viên,... Bên cạnh đó, TP Cần Thơ coi trách nhiệm xây dựng các giải pháp ưu đãi để hạ giá thành đầu tư trong các sản phẩm nhà ở xã hội là vấn đề căn cơ trong chính sách phát triển nhà ở xã hội của thành phố.

Chia sẻ bài viết