03/06/2012 - 20:06

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị có giải pháp chấn chỉnh tình trạng quảng cáo tràn lan

Cử tri thành phố phản ánh: Tình trạng quảng cáo tràn lan, sai sự thật, nhưng vẫn được các đài phát thanh, truyền hình trong cả nước phát sóng hằng ngày. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiêm khắc hơn vấn đề này. Công văn trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông, do Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, ký như sau:

Hoạt động quảng cáo, bán hàng trên truyền hình đã góp phần tăng nguồn thu cho các đài truyền hình, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội... Tuy nhiên, thời gian qua hoạt động quảng cáo trên truyền hình có một số vi phạm, như: quảng cáo không đúng chất lượng, quá tính năng, chất lượng của sản phẩm; quảng cáo quá thời lượng cho phép;... Trước tình trạng vi phạm quảng cáo thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo, bán hàng trên truyền hình tại một số đài phát thanh, truyền hình. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính một số đài phát thanh, truyền hình có hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

Để giải quyết một cách căn bản các sai phạm trong hoạt động quảng cáo, bán hàng trên truyền hình, một mặt Bộ Thông tin và Truyền thông đã có kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với một số đài truyền hình; mặt khác, Bộ đã đưa một số giải pháp để giải quyết những bất cập về chính sách đối với hoạt động quảng cáo trong dự thảo Luật Quảng cáo.

Thời gian, thời lượng quảng cáo trên sóng các đài phát thanh, truyền hình đã được quy định trong Pháp lệnh Quảng cáo, Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo. Theo đó, tổng thời lượng phát sóng các chương trình quảng cáo của mỗi kênh không được vượt quá 5% tổng thời lượng phát sóng của kênh chương trình. Thực tế, hầu hết các kênh truyền hình đều chưa vượt quá quy định. Tuy nhiên, mật độ quảng cáo trên từng đơn vị chương trình cụ thể thường tập trung vào thời điểm có nhiều người xem, nên dễ gây cảm giác cho người xem là các đài phát thanh, truyền hình quảng cáo quá thời lượng, quá tần suất cho phép.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng chiến lược phát triển một số kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu do Nhà nước đặt hàng; trong đó, sẽ không hoặc hạn chế việc phát sóng các chương trình quảng cáo. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện trên thực tế cần có thời gian và cần được sự đồng thuận của các cơ quan báo chí cũng như của dư luận.

Chia sẻ bài viết