14/10/2015 - 21:43

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị có biện pháp khắc phục tình trạng các cơ sở nuôi gia súc, gia cầm xả thải ra sông, rạch

Trước kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố, cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị có biện pháp khắc phục tình trạng các hộ dân, cơ sở nuôi gia súc, gia cầm xả thải ra sông, rạch gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Nội dung trả lời của UBND huyện Vĩnh Thạnh như sau:

Để chấn chỉnh tình trạng các hộ dân, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm xả chất thải trực tiếp ra sông, rạch gây ô nhiễm nguồn nước, ngày 29-12-2014, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã ban hành Công văn số 772/UBND-KT yêu cầu UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý các hộ chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh môi trường hoặc chăn nuôi trong khu vực dân cư tập trung. Kết quả kiểm tra, báo cáo từ UBND xã, thị trấn thì các hộ dân, cơ sở chăn nuôi đều có xây dựng biogas, hầm tự hoại hoặc đào hố ủ phân (sử dụng cho trồng thuốc lào), không có trường hợp xả chất thải gây ô nhiễm nguồn nước.

UBND huyện đề nghị trong các ý kiến, kiến nghị của mình, cử tri cần nêu cụ thể tên hộ dân, cơ sở chăn nuôi, địa chỉ (ấp, xã, thị trấn) để UBND huyện kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm. Hoặc cử tri có thể báo trực tiếp cho UBND xã, thị trấn nếu phát hiện hộ dân, cơ sở chăn nuôi có hành vi xả chất thải gây ô nhiễm nguồn nước.

Chia sẻ bài viết