04/08/2014 - 21:57

Đề nghị chống tiêu cực trong việc chạy trường ở các lớp đầu cấp

Cử tri quận Ô Môn đề nghị ngành giáo dục quan tâm chống tiêu cực trong việc chạy trường, nhất là các lớp đầu cấp học và xây dựng thêm nhiều trường bán trú tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh là công chức, viên chức, công nhân được gửi con học bán trú. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, như sau:

Trong nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện khá tốt công tác phòng chống tiêu cực trong việc chạy trường. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các trường trung học phổ thông quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, đặc biệt là các lớp đầu cấp. Đồng thời, linh hoạt trong phân chia địa bàn tuyển sinh nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Bên cạnh đó là có biện pháp phòng ngừa việc chạy trường, chạy lớp, như: Công khai các điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng dạy học của nhà trường đến phụ huynh; phụ huynh cam kết không chuyển trường trong suốt các năm của cấp học; xem xét kỹ địa chỉ thường trú, tạm trú của học sinh trước khi nhận hồ sơ...

Hiện nay, nhu cầu gửi con vào các trường tiểu học bán trú tại nội ô thành phố là khá lớn, nhưng cơ sở vật chất trường lớp chưa đáp ứng được. Mỗi năm, ngành Giáo dục và Đào tạo quận, huyện tham mưu cho UBND địa phương tiếp tục mở rộng quy mô trường lớp để đáp ứng nhu cầu học bán trú của học sinh.

Chia sẻ bài viết