01/10/2013 - 21:53

Đề nghị cho địa phương tự quyết định thời điểm thu mua lúa tạm trữ

Cử tri các quận, huyện đồng tình với chủ trương thu mua tạm trữ lúa trong dân, đây là chủ trương đúng đắn. Cử tri đề nghị thành phố kiến nghị các bộ, ngành Trung ương giao cho địa phương tự quyết định thời điểm thu mua, vì thời vụ thu hoạch ở các địa phương khác nhau. Bên cạnh đó, thành phố cần thông báo cụ thể các doanh nghiệp được mua lúa tạm trữ, mức giá lúa cụ thể để người dân biết chọn nơi bán thích hợp, đảm bảo có lãi tối thiểu 30%. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 4-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ lúa, gạo vụ hè thu năm 2013; trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 19 doanh nghiệp được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân bổ chỉ tiêu tạm trữ với 133.000 tấn quy gạo.

Để công tác thu mua tạm trữ đạt kết quả tốt, thành phố đã tổ chức triển khai công tác thu mua lúa vụ hè thu năm 2013, như sau:

- Các doanh nghiệp được phân bổ chỉ tiêu mua lúa, gạo tạm trữ xây dựng kế hoạch thu mua, thông báo địa điểm kho dự kiến thu mua, giá thu mua; đồng thời gửi báo cáo tiến độ hàng ngày về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông báo trên trang web của ngành địa điểm thu mua, giá thu mua của các doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân bán lúa.

Về thời điểm thu mua lúa tạm trữ vụ hè thu do Chính phủ quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đang thu hoạch rộ vụ lúa hè thu 2013.

- Khi hết thời gian tạm trữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ và các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng quận, huyện thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thu mua tạm trữ của các doanh nghiệp. Đồng thời, sẽ tổng hợp các ý kiến về các vấn đề phát sinh trong quá trình thu mua tạm trữ để có đề xuất điều chỉnh phù hợp trình UBND TP Cần Thơ kiến nghị về Trung ương.

 

Chia sẻ bài viết