22/10/2013 - 22:02

Đề nghị cho biết tiến độ thực hiện nhà máy nước Cồn Khương

Cử tri đề nghị cho biết tình hình đầu tư xây dựng nhà máy nước Cồn Khương. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ.

- Thủ tục pháp lý: Quyết định số 1956/QĐ-UBND, ngày 26-6-2009 của UBND thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Nhà máy nước Cồn Khương tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Hiện nay, đã thống kê xong diện tích đất và các hộ dân bị ảnh hưởng; Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thủy đang tiếp tục triển khai thực hiện.

- Công ty đã thuê tư vấn lập thiết kế cơ sở và dự án đầu tư gửi cho tư vấn CP.02 xem xét, góp ý dự án. Theo yêu cầu của CP.02 dự án đã phải chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của AFD...

- Công ty đã phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn: Mỗi giai đoạn công suất 10.000m³/ngày đêm và khẩn trương điều chỉnh dự án, theo đó cũng phải điều chỉnh thiết kế cơ sở và các nội dung có liên quan.

- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 246 tỉ đồng, tương đương 8.742.364 EURO, phù hợp với hạn mức cho vay của AFD. Công ty đã khẩn trương hoàn thành điều chỉnh dự án và thiết kế cơ sở gửi cho tư vấn CP.02.

- Song song đó, Công ty cũng đã gửi dự án đến Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang để đồng thời được hướng dẫn lập thủ tục và thẩm định hồ sơ vay vốn.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ đang chờ báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Cần Thơ - Hậu Giang và kết luận của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về dự án.

Chia sẻ bài viết