05/01/2017 - 09:30

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị cho biết chi phí đi làm việc ở nước ngoài

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị cho biết dự trù chi phí để một người đi làm việc ở nước ngoài. Nội dung trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố như sau:

Chi phí để đi làm việc ở nước ngoài, tùy vào từng chương trình, ngành nghề, yêu cầu tay nghề và nơi làm việc. Mỗi nước sẽ có nhiều mức chi phí khác nhau. Cụ thể theo một số trường hợp phổ biến hiện nay, như sau:

- Chương trình EPS đi làm việc ở Hàn Quốc: Chi phí khoảng 630 USD và người lao động phải ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội 100 triệu đồng. Số tiền này người đi làm việc ở nước ngoài sẽ được nhận lại khi hoàn thành hợp đồng đúng hạn về nước; đồng thời, thực hiện thanh lý hợp đồng với đơn vị đưa đi lao động.

- Chi phí đi làm việc ở Đài Loan: Từ khoảng 45 triệu đồng (giúp việc nhà, khán hộ công) đến 120 triệu đồng.

- Chi phí đi làm việc ở Nhật Bản: Từ 45 triệu đồng (kỹ thuật viên có trình độ đại học) đến 110 triệu đồng (lao động phổ thông).

- Chi phí đi làm việc ở Malaysia: Khoảng 600 USD với yêu cầu tuyển lao động sang làm việc cho nhà máy NIPPON của Nhật Bản tại Malaysia với lương khoảng 12 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ bài viết