20/10/2015 - 21:55

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị cấp sớm lại thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khi có điều chỉnh sai sót

Cử tri huyện Thới Lai phản ánh: Việc sai sót thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế là do đơn vị cấp thẻ. Theo quy định người dân được thông báo điều chỉnh lại thông tin trong 7 ngày, nhưng có trường hợp đến 2 tháng sau người dân mới nhận được thẻ. Cử tri đề nghị xác định rõ trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức thực hiện chậm. Nội dung trả lời của Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ như sau:

Theo quy định, đối với các trường hợp cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất, hư hỏng thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được cấp lại thẻ trong vòng 7 ngày, kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo ý kiến của cử tri về sai thông tin trên thẻ cũng như đến 2 tháng sau người dân mới nhận được thẻ bảo hiểm y tế, về vấn đề này Bảo hiểm xã hội thành phố xin ghi nhận và sẽ phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng rà soát lại danh sách trước khi chuyển dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để in thẻ nhằm tránh sai sót. Đồng thời, sẽ kiểm tra cụ thể những trường hợp cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trễ để xử lý theo quy định.

Chia sẻ bài viết