13/04/2024 - 06:28

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri quận Cái Răng tiếp tục phản ánh khu tái định cư Nam sông Cần Thơ do Công ty Cổ phần đầu tư miền Nam (nay là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Phi Long) làm chủ đầu tư xây dựng đã lâu, nhưng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho người dân. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Nguyên nhân chưa cấp CNQSDĐ cho chủ đầu tư là do thực hiện theo Kết luận của Thanh tra thành phố và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố thì Công ty phải thực hiện các nội dung: liên hệ cơ quan có chức năng đo đạc lại toàn bộ ranh giới dự án đã điều chỉnh, liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành điều chỉnh lại ranh giới giao đất toàn bộ dự án; phối hợp chặt chẽ với UBND quận Cái Răng đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích còn lại của dự án; nộp đủ số tiền phải nộp theo văn bản cam kết của Công ty; liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành thủ tục về đất đai theo quy định (bàn giao 5% quỹ đất còn thiếu, xác định giá tính tiền sử dụng đất, nộp hồ sơ đề nghị cấp CNQSDĐ và thực hiện nghĩa vụ tài chính). Đồng thời, hoàn thành đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án và bàn giao cho địa phương quản lý theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình trước khi lập thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Phi Long không có người đại diện có đủ thẩm quyền để phối hợp thực hiện, do đó chưa thực hiện xong các kiến nghị của cơ quan thanh tra.

Giải pháp trong thời gian tới: tiếp tục đôn đốc Công ty thực hiện các kiến nghị theo Kết luận của Thanh tra thành phố và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố. Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các vị trí dự kiến giao quỹ đất cho thành phố, làm cơ sở thu hồi diện tích 5% quỹ đất, thực hiện các thủ tục tiếp theo để cấp CNQSDĐ cho Công ty.

Chia sẻ bài viết